Nahoru
Úvod Mapa Aktuálně Očkování Prev. prohl. Nadstandard Ceník Pojišťovny Kontakty Dokumenty  Napište Galerie 

MUDr. Daniela Holubová

praktická lékařka pro děti a dorost
Teplice

Vrchlického 743/9 Teplice
tel.+fax: 417 537 316
e-mail: holubova.daniela(a)email(,)cz

Zpět

Preventivní prohlídky

KOJENECKÉ OBDOBÍ

(kontrola hmotnosti, obvodu hlavy, od 3 měsíců měření délky, fyzikální vyšetření dítěte a posouzení motorického vývoje) vstupní prohlídka po propuštění z porodnice

1. měsíc - rodičům podáme informace o budoucím očkování
2. měsíc - zpravidla zahajujeme očkování
ve 3., 4. měsíci - většinou s přeočkováním, ve 4. měsících podáme informace o zavádění nemléčných příkrmů
6. měsíc
8. měsíc - 1. SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU PŘÍSTROJEM PLUSOPTIX S09
10. měsíc
1. rok

BATOLECÍ OBDOBÍ

18. měsíc 2. SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU PŘÍSTROJEM PLUSOPTIX S09, zhodnocení dotazníku M-CHAT-R (rizika autismu)

OD 3 LET VĚKU

preventivní prohlídka jednou za 2 roky: ve 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15. a 17. letech
výstupní prohlídka před dovršením 19ti let (měsíc před měsícem 19. narozeninami)
(obsahuje vždy: fyzikální vyšetření dítěte, hmotnost, výšku, změření tlaku, vyšetření moče, vyšetření zraku a sluchu)

ve 3 letech
- posouzení vývoje řeči, vyšetření zraku, orientační sluchová zkouška

v 5ti letech
- posouzení školní zralosti
- dotaz na rizika aterosklerózy v rodinné anamnéze (infarkt myokardu, CMP před 55 rokem)
- pokud je pozitivní – indikujeme odběry (lipidogram)
- sluch se provádí formou ORL screeningu tónovou audiometrií (v ORL ambulanci)

ve 13ti letech
- podány informace o HPV vakcinaci (13. – 14. rok) a vakcinaci proti meningokokům (14. -15. rok věku)
- plně hrazeno zdravotní pojišťovnou
- vyšetření barvocitu
- dotaz na rizika aterosklerózy v rodinné anamnéze

Systém preventivních prohlídek pomáhá zachytit některá chronická onemocnění nebo vývojové vady a umožňuje včasné zahájení léčby či preventivních opatření proti rozvoji těchto chorob. Preventivní prohlídky jsou hrazené zdravotními pojišťovnami a pro pacienty jsou bezplatné.

Na preventivní prohlídku je potřeba se dopředu objednat - telefonicky, e-mailem nebo osobně nebo budete pozváni (telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem).
Noste s sebou prosím očkovací průkaz, u dětí od 3 let moč, dále kopie odborných nálezů, pokud je dítě sledováno u jiného lékaře - specialisty.
Pro preventivní prohlídky máme vyhrazeny ordinační hodiny, prosíme o jejich dodržování.