Nahoru
Úvod Mapa Aktuálně Očkování Prev. prohl. Nadstandard Ceník Pojišťovny Kontakty Dokumenty  Napište Galerie 

MUDr. Daniela Holubová

praktická lékařka pro děti a dorost
Teplice

Vrchlického 743/9 Teplice
tel.+fax: 417 537 316
e-mail: holubova.daniela(a)email(,)cz

Zpět

Preventivní prohlídky

Systém preventivních prohlídek pomáhá zachytit některá chronická onemocnění nebo vývojové vady a umožňuje včasné zahájení léčby či preventivních opatření proti rozvoji těchto chorob. Preventivní prohlídky jsou hrazené zdravotními pojišťovnami a pro pacienty jsou bezplatné.

Děti mají nárok na preventivní prohlídky v těchto termínech:

malé děti – do 3 let - během prvního roku života celkem 9 prohlídek

(většinou - první návštěva a dále v 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 12.měsíci)

- dále v 18. měsících a ve 3 letech

větší děti - ve 2letých intervalech, tedy

v 5.,7.,9.,11.,13.,15. a 17. roce věku,a dále výstupní prohlídka před dovršením 19ti let

Součástí preventivních prohlídek je zjištění váhy, výšky, u malých dětí změření obvodu hlavy – hodnoty posuzujeme pomocí percentilových grafů. U kojenců posuzujeme psychomotorický vývoj, dovednosti. K preventivnímu vyšetření dětí od 3 let dále patří orientační vyšetření moče, měření krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku pomocí optotypů. V 5ti letech se při prohlídce posuzuje tzv. školní zralost dítěte. Ve 13ti letech vyšetřujeme barvocit. V 5ti a 13ti letech se u rizikových skupin dětí (rodinná zátěž) vyšetřuje cholesterol z krve.

Na preventivní prohlídky se můžete objednat sami telefonicky, e-mailem nebo osobně, nebo budete pozváni (většinou SMS zprávou, nebo e-mailem). Noste s sebou prosím očkovací průkaz, u dětí od 3 let moč, dále kopie odborných nálezů, pokud je dítě sledováno u jiného odborného lékaře - specialisty.

Pro preventivní prohlídky máme vyhrazeny dané časové úseky – viz. ordinační hodiny, prosíme o jejich dodržování.