Nahoru
Úvod Mapa Aktuálně Očkování Prev. prohl. Nadstandard Ceník Pojišťovny Kontakty Dokumenty  Napište Galerie 

MUDr. Daniela Holubová

praktická lékařka pro děti a dorost
Teplice

Vrchlického 743/9 Teplice
tel.+fax: 417 537 316
e-mail: holubova.daniela(a)email(,)cz

Zpět

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Platnost od 1.1.2022

ŠKOLA

Přihláška plavání kojenců100 Kč
Přihláška do jeslí a mateřské školky200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání - střední a vysoká škola (1 obor)200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovacích akcích200 Kč

SPORT - sportovní posudky mají podle legislativy platnost 1 rok

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti (výkonnostní a organizovaný sport) - vstupní prohlídka300,-
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti - opakovaná prohlídka200,-

OČKOVÁNÍ

Očkování na vlastní žádost - aplikace očkovací látky donesené pacientem200,-

POSUDKY A PRŮKAZY

Vystavení zdrav. způsobilosti pro práci v potravinářství – potravinářský průkaz200,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k řidičskému oprávnění, zbrojní průkaz500,-
Pracovně-lékařský posudek (pouze pro kateg. práce I.)500,-

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY

Kopie ze zdravotní dokumentace - 1 strana10 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu200 Kč
Výpis ze zdrav. dokumentace na žádost pacienta (na brigádu apod.)500 Kč
Vyplnění lékařské zprávy pro komerční pojišťovnu (úrazové pojištění, bolestné)300 Kč
Potvrzení na vlastní žádost (např. pro Úřad práce, školu apod.)100 Kč
Vystavení návrhu na lázně/odborné léčebny/ozdravovny200 Kč

Ceník nadstandardních výkonů, vyšetření

Vyšetření zraku přístrojem Plusoptix S90250 Kč / 200 Kč
Vyšetření před interrupcí400 Kč

Aplikace náušnic systémem STUDEX

Cena za pár dle zvoleného typu náušnic400 - 600 Kč