Nahoru
Úvod Mapa Aktuálně Očkování Prev. prohl. Nadstandard Ceník Pojišťovny Kontakty Dokumenty  Napište Galerie 

MUDr. Daniela Holubová

praktická lékařka pro děti a dorost
Teplice

Vrchlického 743/9 Teplice
tel.+fax: 417 537 316
e-mail: holubova.daniela(a)email(,)cz

Zpět

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Platnost od 1.3.2024

ŠKOLA, SPORT

Přihláška na plavání kojenců100 Kč
Přihláška do jeslí a mateřské školky200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání - střední a vysoká škola200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovacích akcích (platnost 2 roky)200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti (výkonnostní a organizovaný sport, platnost 1 rok)250 Kč

OČKOVÁNÍ

Očkování na vlastní žádost - aplikace očkovací látky donesené pacientem200 Kč

POSUDKY A PRŮKAZY

Posudek o zdravotní způsobilosti k řidičskému oprávnění, zbrojní průkaz500 Kč
Pracovně-lékařský posudek (pouze pro kateg. práce I.)500 Kč

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY

Kopie ze zdravotní dokumentace - 1 strana10 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu200 Kč
Výpis ze zdrav. dokumentace na žádost pacienta (na brigádu apod.)400 Kč
Vyplnění lékařské zprávy pro komerční pojišťovnu (úrazové pojištění, bolestné apod.)300 Kč
Potvrzení na vlastní žádost (např. pro Úřad práce, školu apod.)100 Kč

Ceník nadstandardních výkonů, vyšetření

Vyšetření zraku přístrojem Plusoptix S90 (do 3 let hradí ZP)250 Kč
Vyšetření před interrupcí400 Kč

Aplikace náušnic systémem STUDEX

Cena za pár dle zvoleného typu náušnic450 až 600 Kč