Nahoru
Úvod Mapa Aktuálně Očkování Prev. prohl. Nadstandard Ceník Pojišťovny Kontakty Dokumenty  Napište Galerie 

MUDr. Daniela Holubová

praktická lékařka pro děti a dorost
Teplice

Vrchlického 743/9 Teplice
tel.+fax: 417 537 316
e-mail: holubova.daniela(a)email(,)cz

Zpět

Aktuálně

30|08
2021

OČKOVÁNÍ

Kdo má zájem o očkování proti CHŘIPCE - kontakujte nás co nejdříve telefonicky nebo napište e-mail - očkuje se od ŘÍJNA.
04|03
2021

Odběrová místa - covid

Odběrová místa k vyšetření coronaviru v Teplicích:
Nemocnice Teplice - www.kzcr.eu/testcovid (antigenní i PCR testy)
Aeskulab k.s., Teplice - https://rezervace.aeskulab.cz/ (antigenní i PCR testy)
Prevedig Teplice, Tržní náměstí 241, Teplice - https://www.prevedig.cz/covid-registrace-teplice-trzni-namesti/predmet/13.html (antigenní i PCR testy)
GenDetective s.r.o., Na Stínadlech 3113, Teplice - https://testyteplice.cz/ (pouze PCR testy)

Termín testu je potřeba dopředu zarezervovat.
25|05
2020

ZMĚNA PROVOZU ORDINACE

ZMĚNA PROVOZU ORDINACE

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte v naší ordinaci tato pravidla (dle aktuálních pokynů a doporučení Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost)

Ke všem vyšetřením je vhodné se TELEFONICKY OBJEDNAT, aby nedocházelo ke kumulaci pacientů v prostorách zdravotnického zařízení.

Na začátku ordinační doby ošetřujeme nejprve zdravé děti (preventivní prohlídky, očkování, posudky…) – 7,30 - 10,00 hod., až následně zveme nemocné pacienty (10,30 - 11,30 HOD.).

Do zdravotnického zařízení vstupuje nezletilý  pacient vždy jen s jednou osobou/rodičem  jako doprovod (pokud nedohodneme jinak)

Při vstupu do zdravotnického zařízení musí mít pacient (starší 2 let) nebo jeho doprovod zakryta ústa a nos - děti do 15ti let chirurgickou rouškou, dospělí respirátorem.

V čekárně se zbytečně nedotýkejte povrchů. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli). Kojence pokládejte pouze na jednorázové podložky

Osoby s příznaky respirační infekce by měli raději zůstat doma, na domluvení vyšetření nás kontaktovat telefonicky. 

Většina dětských infektů nevyžaduje vyšetření lékařem, návštěva lékaře se doporučuje jen v případě komplikovaného či jinak nezvyklého průběhu.

Pravidelné nebo hrazené OČKOVÁNÍ: není nutné odkládat. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vydala v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 dne 13. 3. 2020 následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí: „Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci“ Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování dospělých v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Aktuální informace k problematice koronaviru naleznete na webových stránkách Státního zdravotního ústavu SZÚ - koronavir  a Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/

06|05
2020

NOVĚ HRAZENÉ OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKOVÝM INFEKCÍM !!!!

Od 1.5.2020 vstoupil v platnost zákon o očkování proti invazivním meningokokovým infekcím.
Očkování proti skupině typ B (vakcína Bexsero) je hrazeno pro kojence, pokud se očkování zahájí do 6 měsíce věku (nejpozději tedy ve věku 5 měs. + 30 dnů) a proti skupině typ A,C, Y, W (vakcína Nimenrix) pokud se podá 1 dávka očkování mezi 1-2 rokem života. https://www.vakcinace.eu/aktuality
Pokud máte o očkování zájem, tak nás kontaktujte!
18|12
2019

Zajímavé publikace pro rodiče

Nemocné dítě – průvodce pro rodiče (Mladá fronta, 1. vydání, 2019)
Kdy (ne)jet na pohotovost  - Jak poskytnout první pomoc našemu dítěti (MUDr. Pavla Hromádková)
14|01
2019

POZOR - NOVĚ screeningu sluchu 5 letých dětí !!!!

AUDIOMETRICKÝ SCREENING SLUCHU U DĚTÍ VE VĚKU 5 LET! – na základě metodického pokynu MZ, který nabyl účinnosti dnem 1.1.2019

Cílem dětského screeningu sluchu je zachytit možnou poruchu sluchu dítěte před zahájením školní docházky. Provádí se na ORL nebo foniatrickém pracovišti v 5 letech dítěte. Obsahem screeningu je anamnéza osobní a rodinná, dále vyšetření uší otoskopem a následně tzv. tónová audiometrie. Vlastní audiometrické vyšetření sluchu je nebolestivá metoda. Provádí se v audiologické komoře nebo v tiché místnosti. Do sluchátek umístěných na uších dítěte pouští audiologická sestra tóny definované výšky (frekvence) a hlasitosti (intenzity).

Seznam ORL a foniatrických pracovišť provádějících screening sluchu v 5 letech dítěte tónovou audiometrií lze nalézt na http://www.otorinolaryngologie.cz/

(v Teplicích: MUDr. Bartůšek – poliklinika 5. patro, tel.: 417536443 nebo MUDr. Hellerová – www.sluchovaordinace.cz, Novosedlická 394, tel.: 777890417)

26|09
2017

Upozornění pro rodiče - sportovní prohlídky

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE SPORTOVNÍM AKTIVITÁM

(dle vyhlášky č. 391/2013 Sb. o vydávání posudků o zdravotní způsobilosti ke sportu)

- prohlídka dítěte s posouzením antropometrických údajů + vyšetření moče
- vyplnění dotazníku k odhalení rizika náhlé srdeční smrti u sportovce, ke stažení zde

-  v  případě, že se jedná o první  vyšetření  před  registrací   do sportovní  organizace  je nutné si dopředu zajistit vyšetření  EKG  (příjmová ambulance dětského oddělení Teplice, tel.: 417 519 314, nebo Dětská kardiologie Ústí nad Labem -  MUDr.Homola P., Masarykova 814/318c, tel.:  475 201 258).

- u konkrétních sportů nebo na žádost klubu – zátěžové EKG (bicyklová ergometre, nebo spiroergometrie)

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Posouzení způsobilosti k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě a dále ke vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu provádí pouze poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.

KONTAKTY NA SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ V OBORU TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ (zátěžová vyšetření, sportovní prohlídky pro vrcholové sportovce, léčba sportovních úrazů a další)

Centrum sportovní ortopedie a medicíny, MUDr. Pavel Neckář, U Radnice 736/4, Teplice 41501, tel.: 607967977, www.sport-medicina.cz

Klinika Tornero, ordinace tělovýchovného lékařství, Rembrantova 382/6, Ústí nad Labem
www.klinikatornero.cz, tel.: 602501844, 472772544

Oddělení sportovní medicíny, KZ a.s. Nemocníce Ústí nad Labem, ambulance budova T,
lůžková část budova G, odd. ortopedie
telefon na recepci: +420 477 113 020 v době od 7 do 14 hodin
email:  sportovnimedicina(a)kzcr(,)eu                 

BICYKLOVÁ (SPIRO)ERGOMETRIE = zátěžové EKG vyšetření

Plicní středisko Teplice, ul. U Nádraží 9, tel.: 471534668 – spiroergometrické vyšetření

Dětské odd. Teplice – kardiologická ambulance, MUDr. Kašák, tel.: 417 519 314

Kardio Homola s.r.o., Masarykova 814, ÚL, tel: 475201258,