Nahoru
Úvod Mapa Aktuálně Očkování Prev. prohl. Nadstandard Ceník Pojišťovny Kontakty Dokumenty  Napište Galerie 

MUDr. Daniela Holubová

praktická lékařka pro děti a dorost
Teplice

Vrchlického 743/9 Teplice
tel.+fax: 417 537 316 e-mail: holubova.daniela(a)email(,)cz

Zpět

Aktuálně

29|09
2017

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH PACIENTŮ

V součastné době z kapacitních důvodů nejsme schopni přijímat do naší péče nové pacienty.

Registrujeme pouze omezený počet novorozenců na daný měsíc.

V součastné době máme volné termíny až pro novorozence, kteří se narodí v LEDNU 2019 a dále...
26|09
2017

Upozornění pro rodiče - sportovní prohlídky

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE SPORTOVNÍM AKTIVITÁM

(dle vyhlášky č. 391/2013 Sb. o vydávání posudků o zdravotní způsobilosti ke sportu)

- prohlídka dítěte s posouzením antropometrických údajů + vyšetření moče
- vyplnění dotazníku k odhalení rizika náhlé srdeční smrti u sportovce, ke stažení zde

-  v  případě, že se jedná o první  vyšetření  před  registrací   do sportovní  organizace  je nutné si dopředu zajistit vyšetření  EKG  (příjmová ambulance dětského oddělení Teplice, tel.: 417 519 314, nebo Dětská kardiologie Ústí nad Labem -  MUDr.Homola P., Masarykova 814/318c, tel.:  475 201 258).

- u konkrétních sportů nebo na žádost klubu – zátěžové EKG (bicyklová ergometre, nebo spiroergometrie)

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Posouzení způsobilosti k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě a dále ke vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu provádí pouze poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.

KONTAKTY NA SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ V OBORU TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ (zátěžová vyšetření, sportovní prohlídky pro vrcholové sportovce, léčba sportovních úrazů a další)

Centrum sportovní ortopedie a medicíny, MUDr. Pavel Neckář, U Radnice 736/4, Teplice 41501, tel.: 607967977, www.sport-medicina.cz

Klinika Tornero, ordinace tělovýchovného lékařství, Rembrantova 382/6, Ústí nad Labem
www.klinikatornero.cz, tel.: 602501844, 472772544

Oddělení sportovní medicíny, KZ a.s. Nemocníce Ústí nad Labem, ambulance budova T,
lůžková část budova G, odd. ortopedie
telefon na recepci: +420 477 113 020 v době od 7 do 14 hodin
email:  sportovnimedicina(a)kzcr(,)eu                 

BICYKLOVÁ (SPIRO)ERGOMETRIE = zátěžové EKG vyšetření

Plicní středisko Teplice, ul. U Nádraží 9, tel.: 471534668 – spiroergometrické vyšetření

Dětské odd. Teplice – kardiologická ambulance, MUDr. Kašák, tel.: 417 519 314

Kardio Homola s.r.o., Masarykova 814, ÚL, tel: 475201258,